Autorizari

  1. Organism Inspectie COV conf. Ordin MEF 553/2008
  2. Autorizari ISCIR-RADTE, avizare documentatii tehnice si supravegherea lucrarilor de verificare tehnica in utilizare pentru investigatii / examinari cu caracter tehnic la instalatiile sub presiune Nr. PL/CR4/E/17,18/0117/0/26.07.2010, PL/CR4/E/4,5/0115/0/26.07.2010, PL/CR4/E/13/0116/0/26.07.2010, PL/CR4/E/19/0118/0/26.07.2010
  3. Verificari MEC conform HG 95/1999 si Legii 440/2002 pe domeniile: CA 11, DF 23-232, EA 40-403, EA 41, DL 32, DL 33-333, EA 40-401, CA11, DF 23 -232, DL 31
  4. MEF, EXPERT TEHNIC conform OG 95/1999 si Legea 440/2002, domenii: CA 11, DF 23-232, EA 40-403, EA 41, DL 32, DL 33-333, EA 40-401, DN 372, EA 402
  5. Evaluatori de risc tehnologic
  6. Responsabil tehnic cu executia conform HG 95/1999 si Legii 440/2002
  7. Certificat de atestare pentru executarea lucrarilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu (certificat nr. 1777 din 04.08.2009 emis de M.A.I.-I.S.U.)
  8. Certificat de atestare pentru efectuarea lucrarilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor (certificat nr. 1776 din 09.09.2009 emis de M.A.I.-I.S.U.)


DOMENII CONF. COD CAEN 2007
Extractia hidrocarburilor si servicii anexe CA 11
Industria produselor de cocserie, a produselor obtinute prin rafinarea petrolului DF 23-232
Productia si distributia energiei termice si a apei calde EA 40-403
Captarea, tratarea si distributia apei EA 41
Industria de echipamente, aparate de radio, televiziune si comunicatii DL 32
Productia de echipamente de masura, reglare si control pentru procesele industriale DL 33-333
Productia si distributia energiei electrice EA 40-401

Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile

DN 372
Productia gazelor, distributia combustibililor gazosi prin conducte EA 40-402

Industria de masini si aparate electrice

DL 31
Copyright 2008 Optimatic Solutions